STE Trainingen

committed to learning
Bekijk ons aanbod Open Inschrijvingen
Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans
Mijn STE
  Nieuwsbrief  Contact 
Nederlands English
home > nieuws > detailweergave

Nieuws

5 juni 2014

Diplomabeschrijving voor over de grens

Geregeld wordt ons gevraagd een diploma te vertalen naar het Nederlands of vanuit het Nederlands naar een andere taal. Heel belangrijk natuurlijk, maar de vertaling zegt niets zoveel over de waarde van het diploma in Nederland of het buitenland. 

 

Het is goed mogelijk dat instanties, werkgevers en relaties in het buitenland niet bekend zijn met de Nederlandse opleidingen en bijbehorende diploma's. Een diplomabeschrijving of - waardering kan in dat geval uitkomst bieden. 

 

Er zijn in Nederland met name twee organisaties die zich hiermee bezighouden: Het Nuffic voor hoger opgeleiden en SBB voor het beroepsonderwijs. Zij hebben samen het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW), wat fungeert als loket opgezet. 


Internationale diplomawaardering

Een diplomawaardering vertelt u wat de waarde is van uw buitenlandse diploma’s en opleidingen in Nederland. Soms kan er een specifieke vergelijking gemaakt worden met Nederlandse opleidingen, soms is het alleen mogelijk om een niveau of een richting aan te geven omdat er teveel verschillen zijn tussen de onderwijssystemen. De Expertisecentra Internationale diplomawaardering SBB en Nuffic stellen deze diplomawaarderingen op.

 

Het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW) is het centrale loket, waar u per e-mail of telefoon met al uw vragen over diplomawaardering terecht kunt en waar u de aanvragen voor diplomawaardering per post kunt indienen.

 

Een diplomawaardering beschrijft niet alle opleidingen die de betrokkene heeft gevolgd, maar geeft een indicatie van één diploma. Dit is meestal het ‘hoogste’ diploma dat iemand heeft behaald.

Let op! Een diplomawaardering is een advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De expertisecentra kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die betrokkenen lijden als gevolg van beslissingen van derden op basis van een diplomawaardering.

 

Praktische informatie: 
Meer informatie over tarieven en behandeltermijnen vindt u hier.
Wilt u een diplomawaardering aanvragen? Klikt u dan hier.

De afhandeling van de aanvraag duurt in principe vier weken. Terug naar de overzichtsweergave
Terug naar de startpagina