STE Trainingen

committed to learning
Bekijk ons aanbod Open Inschrijvingen
Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans
Mijn STE
  Nieuwsbrief  Contact 
Nederlands English
home > nieuws > detailweergave

Nieuws

23 oktober 2014

ERK: nuttig voor uw bedrijf?

Weten wat uw werknemers in een vreemde taal (moeten) kunnen

Door de toenemende internationalisering zult u steeds vaker klanten en relaties hebben die een andere taal dan het Nederlands spreken. Daarom is het goed te weten of uw bedrijf voldoende is toegerust om bestaande contacten in dit verband te onderhouden en nieuwe te leggen. Hierbij kan het ERK behulpzaam zijn. De situaties waarin een beroep op kennis van vreemde talen wordt gedaan, kunnen in kaart gebracht worden en gekoppeld worden aan de niveaus van het ERK. 


ERK: wat en waarom?
Wat is het Europees Referentiekader (ERK)?
Het ERK is de Nederlandse afkorting van Europees Referentiekader - in het Engels Common European Framework of Reference (CEFR, ook de afkorting CEF wordt gebruikt).

Het ERK is een systeem van niveaubeschrijvingen voor de moderne vreemde talen, dat zes taalcompetentieniveaus onderscheidt. Het verwijst naar taalgebruikers als beginnend (A), onafhankelijk (B) en vaardig (C). Elke categorie kent twee niveaus.           

De niveaus zijn beschreven voor spreek- en gespreksvaardigheid, lees-, schrijf- en luistervaardigheid.

De beschrijvingen zijn functioneel: ze geven aan in welk soort situaties iemand zich kan redden, en de vereiste mate van correctheid van taalbeheersing. Ze zijn bedoeld om voor iedereen in Europa begrijpelijk en hanteerbaar te zijn. Klik hier voor de beschrijvingen. 

 

Waarom Europese taalvaardigheidsniveaus?

Met het opengaan van de Europese grenzen en de daarmee gepaard gaande internationalisering van de opleidings- en arbeidsmarkt, is de behoefte toegenomen aan een uniform systeem om niveaus van taalbeheersing mee uit te drukken. Een soort talen-euro waarbij een bepaalde prestatie in de gehele Unie een gelijke waarde vertegenwoordigt. Met dit uniforme systeem kan iedere Europeaan zijn of haar talenkennis meten aan die van een andere inwoner van Europa. 
Inmiddels worden de ERK-niveaus in veel Europese landen steeds meer gemeengoed in het talenonderwijs. In Nederland worden de eindtermen van de examenprogramma's in het voortgezet onderwijs eraan gekoppeld.
Wanneer u een taleninstituut inschakelt om uw personeel taaltrainingen te geven, zult u de Europese taalniveaus steeds vaker tegenkomen. 

 

Specifieke competenties inzichtelijk maken
Niet altijd zal al uw personeel even competent zijn of hoeven te zijn in alle vaardigheden. Hierna vindt u een paar voorbeelden die dit verduidelijken:

  • Een receptionist zal waarschijnlijk een B1 gespreksvaardigheid Engels (en/of Duits, Frans of Spaans) nodig hebben, maar zal nauwelijks hoeven lezen of schrijven in een vreemde taal.
  • Daarentegen zijn schriftelijke vaardigheden in een of meer vreemde talen voor een secretaresse belangrijk. Afhankelijk van haar takenpakket zal het vereiste beheersingsniveau per taal vastgesteld moeten worden.
  • In de opleidingen voor secretarieel medewerker, niveau 4, wordt voor twee vreemde talen niveau B2 gevraagd. 
  • Voor een inhoudelijke medewerker die presentaties moet houden voor buitenlandse delegaties of bezoekers zal spreekvaardigheid op niveau B2 in de betreffende vreemde taal een vereiste zijn.

Het ERK maakt kortom inzichtelijk welk niveau van taalbeheersing voor welke specifieke omstandigheid nodig is. Het is hiervoor een objectief en Europees erkend instrument.
Voor meer: klik op de pagina 'ERK en uw werknemers'.  Terug naar de overzichtsweergave
Terug naar de startpagina