STE Trainingen

committed to learning
Bekijk ons aanbod Open Inschrijvingen
Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans
Mijn STE
  Nieuwsbrief  Contact 
Nederlands English
home > nieuws > detailweergave

Nieuws

21 januari 2015

Vanaf 1 januari: extra eis voor expats die willen naturaliseren

Het afgelopen jaar zagen we bij STE dus een forse toename van het aantal expats dat voorbereid wil worden op het inburgeringsexamen om daarna te naturaliseren. Zoals gezegd doen expats dit vooral omdat het makkelijker is om een visum te krijgen voor een zakenreis, als je genaturaliseerd bent. In dit artikel leest u meer over het extra onderdeel, dat per 1 januari 2015 aan het Inburgeringsexamen is toegevoegd: oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
De oriëntatie bestaat uit het samenstellen van een ‘mini-portfolio.’ Het belangrijkste doel is de buitenlander een reëel perspectief te geven op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is niet mogelijk om het oude portfolio in plaats van dit nieuwe mini-portfolio te gebruiken: er worden andere eisen aan gesteld. 


Het nieuwe onderdeel is alleen verplicht voor inburgeraars die na 1 januari 2015 naar Nederland komen. Mensen die verplicht moeten inburgeren en vóór 1 januari naar Nederland kwamen, doen nog het inburgeringsexamen 2013, waarbij dan de Toets Gesproken Nederlands (TGN) plaats heeft gemaakt voor het nieuwe examen spreekvaardigheid. 
Ook alle buitenlanders die niet inburgeringsplichtig zijn, zoals Oost-Europeanen en kenniswerkers uit bijvoorbeeld India, moeten na 1 januari 2015dit nieuwe onderdeel mini-portfolio doen, als zij het inburgeringsexamen afleggen ten behoeve van een permanente verblijfsvergunning of Nederlands paspoort. Het is nog onduidelijk of deze nieuwe arbeidsmodule verplicht is als je via het Staatsexamen wilt naturaliseren. Als hier zekerheid over is, dan zullen we er zeker een nieuwsbericht aan wijden. 
Na het maken van het mini-portfolio stuurt de inburgeraar deze op naar DUO, die het controleert op volledigheid. Daarna wordt de inburgeraar voor een gesprek uitgenodigd bij DUO. Dit gesprek duurt ongeveer 40 minuten. Bij STE zijn we aan het nadenken over de wijze waarop wij u kunnen voorbereiden op dit nieuwe onderdeel. Voorlopig kan dit alleen via een individuele training
Wilt u zelf zien wat wordt gevraagd? Volg dan deze link

 Terug naar de overzichtsweergave
Terug naar de startpagina