STE Trainingen

committed to learning
Bekijk ons aanbod Open Inschrijvingen
Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans
Mijn STE
  Nieuwsbrief  Contact 
Nederlands English
home > nieuws > detailweergave

Nieuws

22 maart 2018

Veelgemaakte fouten in de Engelse taal

Geplaatst door TVCN

 

De Engelse taal kent veel woorden die qua betekenis of gebruik veel op elkaar lijken. Daardoor worden deze woorden veelvuldig verkeerd gebruikt. Niet alleen door ons, maar zelfs ook door mensen die Engels als moedertaal hebben. Wij hebben een aantal van veel gemaakte fouten op een rijtje gezet.


That vs Which
That is een restrictief voornaamwoord en which is een betrekkelijk voornaamwoord welke opties impliceert. Dus which definieert en that stelt grenzen.

 

Voorbeeld restrictief:
I don’t trust meat that isn’t free range. Met andere woorden: Ik vertrouw alleen scharrelvlees.

 

Voorbeeld betrekkelijk:
I eat only free range meat, which is available in my supermarket. Met andere woorden: ik kies voor het scharrelvlees wat in mijn supermarkt te koop is.

 

Who vs Whom
Who is een subjectief voornaamwoord welke wordt gebruikt in combinatie met he, she, it, we en they. Het wordt gebruikt wanneer een voornaamwoord fungeert als een onderwerp van de zin.
Whom geldt voor objectieve voornaamwoorden samen met him, her, its, us en them. Het wordt gebruikt wanneer een voornaamwoord fungeert als een object van een zin.

 

Voorbeeld who:
Who is in the kitchen? She is.

 

Voorbeeld whom:
Whom are you going to invite? I invite them.

 

May vs Might
May impliceert de mogelijkheid, might staat voor onzekerheid.

 

Voorbeeld may:
It may rain later today. Met andere woorden: het gaat waarschijnlijk regenen vandaag.

 

Voorbeeld might:
I might not go to the party. Met andere woorden: ik weet nog niet zeker of ik naar het feestje ga.

 

Then vs Than
Then wordt gebruikt in voorwaardelijke en subjunctieven, terwijl than wordt gebruikt voor vergelijkingen.

 

Voorbeelden then:
Go to the traffic lights, then turn left.
If that’s how you feel, let it go then.
I was much fitter back then.

 

Voorbeelden than:
Richard is smarter than his brother.
Holland is more spacious than Belgium.
Being rich is better than being poor.

 

Since vs Because
Since verwijst naar tijd, because verwijst naar een oorzakelijk verband.

 

Voorbeeld since:
Since I’ve started to work out, I feel much better. Met andere woorden: sinds ik ben begonnen met sporten, voel ik me veel beter (= tijd).

 

Voorbeeld because:
Because I work out, I have lost weight. Met andere woorden: omdat ik ben gaan sporten, ben ik afgevallen (= oorzaak).

 

Less vs Fewer
Less wordt gebruikt voor hypothetische hoeveelheden, terwijl few en fewer worden gebruikt voor dingen die je kunt tellen.

 

Voorbeeld less:
Less talking would help my concentration.

 

Voorbeeld fewer:
There are fewer eggs in the fridge than yesterday.

 

Learn vs Teach
Learn staat voor het verwerven van kennis, terwijl teach gaat om het overdragen van kennis.

 

Voorbeeld learn:
I want to learn how to drive a car.

 

Voorbeeld teach:
Can you teach me how to drive a car?

 

Any vs Some
Any wordt gebruikt in vragende en negatieve zinnen, en some wordt gebruikt in bevestigende zinnen.

 

Voorbeeld any:
Do you have any books? (Vragend). No, I don’t have any. (Negatief).

 

Voorbeeld some:
Yes, I have some books.

 

Envy vs Jealousy
Envy impliceert het streven naar het succes dat iemand anders heeft of iets willen hebben dat een ander heeft. Jealousy heeft een negatieve betekenis omdat het om angst voor concurrentie gaat, vaak in persoonlijke relaties.

 

Voorbeeld envy:
I envy her job.

 

Voorbeeld jealousy:

I am jealous that you like her over me.

 Terug naar de overzichtsweergave
Terug naar de startpagina