STE Trainingen

committed to learning
My STE
  News Letter  Contact 
Nederlands English
home > news > details view

News

8 April 2013

Aantoonbaar voldoende ingeburgerd

Inburgeringsplichtige personen die na 1-1-2013 onder de Wet inburgering vallen, kunnen bij DUO een ontheffing aanvragen als ze aantoonbaar voldoende ingeburgerd zijn. Om voor deze ontheffing in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden.


Hier vindt u meer informatie over deze voorwaarden.


Let op: Wilt u naturaliseren? Dan is ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd NIET genoeg. Als u gaat naturaliseren moet u alsnog aan de inburgeringseisen voldoen.


Bron: e-zine Inburgering 5 April 2013
 Back to the overview
Back to the homepage