STE Trainingen

committed to learning
Bekijk ons aanbod Open Inschrijvingen
Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans
Mijn STE
  Nieuwsbrief  Contact 
Nederlands English
home > aanbod > staatsexamen en inburgering

Staatsexamen en Inburgering

Bent u inburgeringsplichtig, wilt u gaan studeren aan een MBO, HBO of Universiteit in Nederland of wilt u als expat bijv. een permanente verblijfsvergunning aanvragen? Dan zult u het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen moeten doen. STE Languages biedt speciale examentrainingen aan, om u optimaal voor te bereiden op deze examens.

 

Meteen informatie? Vul het contactformulier in of bel  040 - 245 28 60. 

 

Inburgeren of Staatsexamen?
De Nederlandse regering heeft vastgesteld, dat iedereen in Nederland op minimaal A2-niveau Nederlands moet kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven. Om het taalniveau van inburgeraars te toetsen aan deze norm, is het Inburgeringsexamen ontwikkeld. 


Mensen die willen studeren aan een MBO-instelling, hebben nog een hoger taalniveau nodig: B1. Zij dienen het Staatsexamen programma I te halen. Mensen die aan een HBO-instelling of een Nederlandse Universiteit willen studeren, hebben B2-niveau nodig. Om aan te tonen dat ze dit niveau hebben, moeten ze het Staatsexamen II halen. 

 

Bekijk hier een schematisch overzicht van ons programma.


De organisatie van de Inburgerings- en Staatsexamens is in handen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 

Staatsexamens I en II
STE Languages bereidt u deskundig voor op het Staatsexamen programma I of II. U kunt in groepsverband of individueel deelnemen aan de trainingen. Het leertraject is opgebouwd uit modules van telkens vijftien lessen. U begint op uw eigen niveau en gaat door tot het gewenste niveau. Daarna volgt u een speciale examentraining, waarbij u verschillende voorbeeldexamens oefent. 


Ons programma is opgezet voor middelbaar en hoger opgeleiden. Als u voor groepslessen kiest, kunt u vijf keer per jaar starten op uw eigen niveau. Klik hier voor de startdata van de groepslessen en examentrainingen. Wilt u individuele lessen volgen? Kijk dan hier voor meer informatie. 

 

Inburgeringsexamen 
In de training besteden we aandacht aan alle onderdelen van het inburgeringsexamen:

 
•    Schrijven
•    Spreken
•    Luisteren 
•    Lezen
•    Kennis Nederlands Maatschappij (KNM)


U gaat veel oefenen met teksten schrijven en luisteroefeningen, en we vergroten uw tekstbegrip.

 

Klik hier voor de startdata van de examentraining Inburgeringsexamen.

 

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
Sinds 1 januari 2015 is er een nieuw examenonderdeel bijgekomen: oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit examen gaat over werken en werk zoeken, en is van toepassing voor zowel het Inburgeringsexamen als de Staatsexamens I en II.

 

Aan de hand van 8 resultaatkaarten maakt u een portfolio. Dit stuurt u op naar DUO. Als afsluitend landelijk examen is er een gesprek over uw resultaatkaarten.

 

Kijk hier voor meer informatie over de oriëntatie op de arbeidsmarkt. 

 

Keurmerk
STE beschikt over het keurmerk Blik op Werk. Dit keurmerk geeft aan, dat een taleninstituut voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van DUO. Cursisten met een lening/vergoeding van DUO kunnen alleen studeren bij een taleninstituut met het keurmerk Blik op Werk. Cursisten horen via hun persoonlijke netwerk over STE, of worden naar ons taleninstituut doorverwezen door hun bedrijf, hun gemeente of Vluchtelingenwerk. 


Gemiddeld slaagt 82 procent van de cursisten van STE voor de Staatsexamens, terwijl het landelijke slagingspercentage rond de 65 procent ligt.

De examentrainingen van STE werden door cursisten met een 8,6 gewaardeerd.

Terug naar de startpagina