STE Trainingen

committed to learning
Bekijk ons aanbod Open Inschrijvingen
Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans
Mijn STE
  Nieuwsbrief  Contact 
Nederlands English
home > werkwijze > algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding


STE Languages  is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen STE Languages en de consument met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

 

Gedragscode Beroep en Bedrijf


Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO.

 

Gedragscode Consumenten


Deze gedragscode ziet toe op het lidmaatschap van de NRTO van ondernemers die een opleidingsovereenkomst sluiten met natuurlijke personen handelend in privé (consumenten). Onder opleiding wordt verstaan iedere vorm, ongeacht duur, van onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

 

Aanvullende voorwaarden van STE Languages


Deze aanvullende voorwaarden zijn ter aanvulling van de Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding van de Branchevereniging NRTO.

 

Aanvullende voorwaarden van STE Eindhoven BV


Deze aanvullende voorwaarden zijn ter aanvulling van de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de Branchevereniging NRTO.


Vragen over algemene voorwaarden bel 040 - 245 28 60, maar U kunt ook gebruik maken van het contactformulier. We nemen dan snel contact met u op.

 


 

Terug naar de startpagina