Grote banner website (10)

Een gemeenschappelijke taal als unique selling point

15 augustus 2022

In een snelgroeiende organisatie met een internationale productieomgeving is samenwerking essentieel. Kennisoverdracht, veiligheidsinstructies, een team aansturen; alles heeft te maken met samen werken en heldere communicatie. Taal is daarbij essentieel. Bij CANPACK in Helmond, dat binnen vijf jaar groeide naar 480 medewerkers, ervaren ze het dagelijks: “Om onze processen blijvend te verbeteren, hebben we één gemeenschappelijke taal nodig. Met de diversiteit aan culturele achtergronden kiezen we voor het Engels”, vertelt CI-manager Herbert Venema. HR- projectadviseur Pauline Rietra selecteerde STE Languages als preferred supplier voor de Engelse taallessen op maat. Samen met STE-directeur Mathilde Lageman implementeerde zij het CANPACK-taalbeleid.

Meerwaarde voor de medewerker
“Als het gaat om CI, continuous improvement, is die gemeenschappelijke taal zeer relevant”, vult Venema aan. “We werken met verschillende disciplines in een volcontinue productieomgeving. Daarnaast heb je te maken met verschillen in cultuur en communicatiestijl. Werkinstructies kun je vaak nog vangen in afbeeldingen. Maar hoe verder we groeien, hoe meer er uitgelegd moet worden. Daar heb je één taal voor nodig. Zeker als het gaat om onboarding en veiligheidsinstructies.”

Succesvol samen met STE Languages
Voor het aanbieden van de taallessen koos CANPACK voor een partnership met STE Languages. In co-creatie ontwikkelden zij een Engelse taalprogramma met online lessen. Waar mogelijk worden de lessen groepsgewijs aangeboden, al is dit niet altijd realiseerbaar. CANPACK werkt met vijfploegendiensten, een volcontinu planning dus. Het aanbieden van fysieke groepslessen is binnen zo’n planning niet altijd haalbaar. In dat geval worden de lessen ook individueel aangeboden, ieder op zijn eigen tijd. “De eerste fase van het programma begint met de basis van de Engelse taal. Daarna volgen maatwerklessen waarbij per medewerker gekeken wordt naar wat hij nodig heeft om op de werkvloer helder te kunnen communiceren,” legt Lageman uit.

“Samen met CANPACK hebben we hard gewerkt aan het organiseren en het laten landen van het taalbeleid in de CANPACK-organisatie. Zo hebben we veel tijd besteed aan de intakes van de medewerkers. De verschillende taalniveaus konden we via de intakegesprekken goed in beeld krijgen: van absolute starter tot middelbare schoolniveau Engels. Behalve naar het niveau hebben we zorgvuldig gekeken naar de werkpraktijk én de ‘leerbaarheid’ van de cursisten. Met die inzichten hebben we elke cursist specifieke leervormen toegekend. Cursisten die nog nooit Engelse les hebben gehad, krijgen les van een Poolssprekende docent.”

“Ik vind onze samenwerking met CANPACK heel prettig”, besluit Lageman. “We hebben korte lijnen en kunnen snel schakelen. Onze jarenlange ervaring in de branche en onze adviezen worden er heel serieus genomen. Naar mijn idee is onze samenwerking een ijzersterke manier om de implementatie van een taalbeleid inhoudelijk sterk en duurzaam te maken. Ik kan deze aanpak absoluut aanbevelen aan andere bedrijven.”