Werkwijze taaltrainingen

Een effectieve taaltraining begint bij een goede voorbereiding. Daarom starten we ieder leertraject met een intake, zodat we precies weten wat onze cursisten willen en kunnen. Een intake kan plaatsvinden op een van onze vestigingen, op locatie, telefonisch of zelfs via onze Online Classroom.

 • 1

  Persoonlijke intake door taaltrainer

  De persoonlijke intake bestaat uit een schriftelijke test en een door de taaltrainer afgenomen interview. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Aanleiding voor de training en persoonlijke motivatie
  • Functie en werkomgeving
  • Gewenste doelstelling
  • Algemene (leer)achtergrond van de cursist
  • Beschikbare tijd en planning
 • 2

  Start- en doelniveau

  Op basis van de intake wordt het individueel startniveau vastgesteld. Naast het vertrekpunt wordt ook het eindpunt van de training bepaald, ofwel het doelniveau. Bij de bepaling van het startniveau hanteert STE Languages de niveauaanduidingen van het Europees Referentiekader (ERK).

 • 3

  Advies van STE

  Iedere cursist ontvangt van STE Languages een advies over de taaltraining die het beste bij hem of haar past. Door dat advies weten cursisten vooraf waar ze aan toe zijn, realistische verwachtingen dus.

 • 4

  Akkoord klant

  Alles duidelijk en naar wens? Dan is het tijd om het voorstel van STE Languages goed te keuren en van start te gaan.

 • 5

  Planning

  In goed overleg worden startdatum en verdere planning bepaald. Vanzelfsprekend wordt daarbij waar mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren.

 • 6

  Training

  Voor iedere training geldt: aanwezigheid en motivatie zijn belangrijke factoren om de gewenste doelen te realiseren. Halverwege iedere taaltraining vindt er een evaluatie plaats. Zo kunnen we tijdig schakelen, mocht dit nodig zijn. Eventuele aanpassingen ten behoeve van het trainingstraject worden dan doorgevoerd.

 • 7

  Evaluatie en certificaat

  Aan het einde van de taaltraining vindt er nogmaals een evaluatie plaats. Na afloop ontvangt iedere cursist een persoonlijke evaluatie en een certificaat. De evaluatie bevat onder andere een vervolgadvies en op het certificaat staat het behaalde eindniveau in termen van het Europees Referentiekader.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je meer weten over de werkwijze van STE Languages?
Bel +31 (0)40 245 28 60 of maak gebruik van het contactformulier.

Direct aan de slag

Meer weten over onze werkwijze?

Carrousel (2) carrousel 1 Carrousel 3 Carrousel 4 STE-Languages-2023-webformaat-106

Taaltrainingen op elk niveau

Beginner, gevorderd of vergevorderd? Iedere cursist volgt bij STE Languages een taaltraining die past bij zijn of haar taalniveau. Het beginniveau wordt bepaald aan de hand van een intakegesprek en een schriftelijke test. STE Languages hanteert daarbij de niveauaanduidingen van het Europees Referentiekader (ERK). Het ERK is samengesteld  door de Raad van Europa en omschrijft de taalvaardigheid van A1 tot en met C2. Het betreffende niveau wordt vermeld in het advies na de intake, op het certificaat en op de eindevaluatie.

Meer weten?
Klik hier voor een beschrijving van de niveau-aanduidingen.

Onze keurmerken & partners

Blik op Werk

Blik op Werk

Blik op Werk wijst als onafhankelijk Kwaliteitsinstituut de weg naar gekwalificeerde dienstverleners, bewezen methodieken en praktische kennis op het gebied van duurzame arbeidsparticipatie en inburgering. Blik op Werk heeft als missie om de kwaliteit van het dienstverleningsaanbod hiervoor te bevorderen en te borgen. Blik op Werk gelooft net als STE dat iedereen het recht heeft om mee te doen in de maatschappij.
Cedeo

Cedeo

STE Languages is CEDEO erkend voor maatwerk bedrijfsopleidingen. Om deze erkenning te krijgen en te behouden houdt Cedeo iedere twee jaar een uitvoerige enquête onder opdrachtgevers, waarover een rapport gemaakt wordt dat voor iedereen toegankelijk is. STE Languages voldoet in ruime mate aan de criteria van de klanttevredenheid die gesteld worden en aan de vereiste basisvoorwaarden rondom continuïteit en bedrijfsgerichtheid.
NRTO

NRTO

Het NRTO-keurmerk is een teken van kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenbranche. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.
Expat Spouses Initiative

Expat Spouses Initiative

Expat Spouses Initiative (ESI) verbindt partners van werkende internationals in de regio aan lokale bedrijven en helpt hen op deze manier naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Expat Spouses Initiative is nu een gemeenschap van meer dan 2500 professionals. Voor het lokale bedrijfsleven is ESI een aanjager van verandering, gespecialiseerd in het overbruggen van de kloof tussen bedrijven die getalenteerde, bekwame medewerkers nodig hebben en hooggekwalificeerd internationaal talent dat toegewijd, gedreven en klaar is om de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden.
Holland Expat Center

Holland Expat Center

Holland Expat Center South is een overheidsinstantie en het startpunt voor internationals die zich vestigen in de regio Eindhoven. Het Expat Center biedt een versnelde procedure voor het regelen van de verblijfsvergunning en gemeentelijke registratie van kennismigranten en hun vergezellende gezinsleden. Bovendien dient het als informatiepunt waar expats hun vragen kunnen stellen over hun vestiging in de regio.
Humanitas

Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Humanitas heeft ruim tachtig afdelingen door het hele land. En ze zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. STE Languages is trots op de actieve samenwerking met Humanitas.
UAF

UAF

Het UAF is een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. UAF is ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Met de kennis en ervaring van UAF adviseren en verbinden ze vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. STE Languages werkt actief samen met UAF.
SkillsTown

SkillsTown

STE Languages heeft een samenwerkingsverband met online opleider SkillsTown. STE en SkillsTown gaan samenwerken op het gebied van co-creatie waarbij wederzijds kennis en expertise wordt ingezet om samen online leeroplossingen te maken voor specifieke doelgroepen. Het doel is het belang van taal en communicatie binnen online opleidingen te onderstrepen en bij te dragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van klanten.
Brainport Development

Brainport Development

Als onafhankelijke partij werkt Brainport Development Eindhoven samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan een sterke en duurzame economische regio. Zij helpen hierbij door organisaties, bedrijven en talenten te verbinden en nieuwe innovaties te versnellen. Daarnaast laten ze de wereld door internationale promotie zien hoe bijzonder de Metropoolregio Eindhoven is.
MKB Eindhoven

MKB Eindhoven

MKB Eindhoven is de uitvoeringsorganisatie van MKB Nederland in Brabant. MKB Eindhoven komt op voor de belangen van de ondernemer, zowel lokaal, regionaal als nationaal. MKB Eindhoven heeft 170.000 leden, en wij zij trots om daar één van te zijn. Door het grote ledenaantal kan MKB Eindhoven een krachtige en effectieve lobby voor een goed mkb-ondernemersklimaat realiseren.
Archipel

Archipel

Archipel is een onafhankelijk intermediair en opleidingsplatform (ontstaan uit opleider Schouten & Nelissen) waamee leren en ontwikkelen voor organisaties toegankelijk wordt gemaakt. Archipel Academy ontzorgt grote organisaties en HRM Managers met een onafhankelijk online leerplatform en een actueel aanbod van opleidingen rondom de groei en ontwikkeling van mensen.
NLinBusiness

NLinBusiness

NLinBusiness heeft ten doel de Nederlandse handelsbevordering verder te professionaliseren en Nederlandse bedrijven beter te ondersteunen in het verzilveren van de kansen in de mondiale groeimarkten China, Azië, Afrika, Latijns Amerika, naast de meer volwassen markten Europa en de VS. NLinBusiness richt zich met name op het assisteren en begeleiden van Nederlandse ondernemingen in hun internationale expansie.
World Trade Center Eindhoven

World Trade Center Eindhoven

World Trade Center Eindhoven is al 35 jaar aangesloten bij de World Trade Centers Association en stimuleert het internationaal zakendoen onder haar leden en aangesloten organisaties onder het motto “Connecting the business world”. Mondiaal zijn er meer dan 330 WTC’s, in Europa 116 en in Nederland 11. Voor zakelijk Zuidoost Nederland biedt WTC•E toegang tot een wereldwijd netwerk met 750.000 organisaties en bedrijven.
24UUR in Bedrijf

24UUR in Bedrijf

24UUR in Bedrijf (24U) is een ondernemersplatform dat zakelijk succes stimuleert. Dat doen ze voor, door en met circa 300 leden in de regio Eindhoven-Helmond. 24U gelooft dat ondernemers – in al hun diversiteit – elkaar kunnen verrijken door de uitwisseling van relevante informatie en inzichten. 24UUR in Bedrijf staat voor de gedrevenheid die deze regio vanuit de geschiedenis zo kenmerkt.
Tilburg International Club

Tilburg International Club

Tilburg International Club (tíc) is een non-profit vrijwilligersorganisatie dat internationale leden verwelkomt en steun aan biedt door het verstrekken van informatie en het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. De vele verschillende activiteiten van tíc maken het mogelijk voor leden om hun belangen te ontwikkelen en in een multi-nationale gemeenschap deel te nemen.
Sheltersuit Foundation

Sheltersuit Foundation

Sheltersuit Foundation is een non-profitorganisatie die onmiddellijk onderdak biedt aan daklozen, terwijl ze upcycled materialen gebruiken en banen aanbieden. Sheltersuit Foundation gelooft net als STE Languages dat iedereen warmte, bescherming en waardigheid verdient. STE is dan ook trots op het partnership met Sheltersuit Foundation.
Opleiding.nl

Opleiding.nl

Opleiding.nl biedt een compleet overzicht van relevante opleidingen en trainingen in elk vakgebied, op elk niveau. De opleidingen en trainingen zijn met zorg geselecteerd op kwaliteit. Daarmee maken we het voor jou veel makkelijker om een opleiding of training te zoeken. Je hoeft niet uit honderden alternatieven te kiezen, waarvan je niet precies weet wat het inhoudt en of de kwaliteit goed is. Per vak en niveau vind je slechts een paar mogelijkheden, zodat je direct de juiste keuze kunt maken. Vertrouwd met alleen A-kwaliteit, van de beste opleiders van Nederland.
Huis naar Werk

Huis naar Werk

Huis naar Werk is een initiatief van de gemeente Eindhoven, SBB, UWV, vakbonden en werkgeversorganisaties om gerichte hulp te bieden voor iedereen – werkgever en werknemer – die werk of personeel zoekt. De aanleiding voor dit initiatief is de totaal versnipperde arbeidsmarkt die in de loop van de jaren is ontstaan. Huis naar Werk gaat hierin verandering brengen. Zo wordt er een 'thuis' gecreëerd voor ondernemers die arbeidskrachten zoeken en zo ook voor de mensen die zoekende zijn op de arbeidsmarkt en vragen hebben over werk, scholing en ontwikkeling.
Brabant Business Magazine

Brabant Business Magazine

Brabant Business Media brengt zakelijk Brabant, Gelderland, Limburg & Zeeland in beeld. Brabant Business Media biedt bedrijven alles onder één dak. Dankzij de combinatie van print, online en video kunnen we u een cross mediaal concept bieden, want we zijn van mening dat online en offline nieuws elkaar perfect aanvullen.

Volg ons op LinkedIn