10e CEDEO Keurmerk

10e Cedeo-keurmerk voor STE Languages

19 december 2019

In een landschap van ruim 8500 private onderwijsinstellingen kan het lastig zijn om door de bomen het bos te zien. Een keurmerk van Cedeo helpt, want daarmee is de kwaliteit onafhankelijk aangetoond. Voor de periode 2020-2021 mag STE Languages het keurmerk dragen, daarna volgt een nieuwe keuring.

Duidelijkheid

Het Cedeo-rapport laat zowel cursisten als externe opdrachtgevers aan het woord. Een van de opdrachtgevers stelt: ‘Zowel de organisatie als de kwaliteit van de lessen en de duidelijkheid over wat je voor je geld krijgt, spreken mij aan. Wat ik ook waardevol vind is dat ze deelnemers vrij streng toetsen alvorens ze het bewijs geven dat het beoogde taalniveau bereikt is. Zo krijgen onze medewerkers geen problemen als ze doorstromen naar een vervolgniveau.’

Praktische organisatie

Ook over de randvoorwaarden velt Cedeo een positief oordeel: ‘De praktische samenwerking verloopt goed, zonder dat het de opdrachtgever extra tijd kost. Enkele referenten geven aan dat STE extra behulpzaam is geweest, bijvoorbeeld bij het regelen van een subsidieaanvraag ten behoeve van de training en/of bij de aanmelding van deelnemers voor een extern examen. Men vindt verder dat STE goed te bereiken is per telefoon en e-mail en binnen een passende termijn en op een passende manier reageert op vragen en verzoeken.’

Kwaliteit

Over de kwaliteit van de trainingen zegt Cedeo het volgende: ‘Belangrijke kernkwaliteiten van de trainers zijn taalachtergrond, de ervaring binnen het bedrijfsleven en aantoonbare didactische kwaliteiten.’ Ook wordt terecht verwezen naar de ‘affiniteit met verschillende culturen’, want dat hebben trainers nodig om succesvol te zijn in zo’n internationaal werkveld.

Meerwaarde

Samenvattend oordeelt Cedeo als volgt: ‘De deelnemers zijn in overgrote meerderheid goed te spreken zijn over hun training bij STE.’ Opvallend is de bedrijfsgerichtheid: ‘Een duidelijke link in de uitvoering naar de persoonlijke intake van de cursist zorgt ervoor dat de deelnemer het geleerde direct kan toepassen in de praktijk. Nadrukkelijk wordt ingezoomd op de specifieke behoefte, zoals spreek-, schrijf- en/of luistervaardigheid.’

Eindoordeel

De kers op de taart is de eindscore voor klanttevredenheid, want die is 100%! Met gepaste trots staan we stil bij deze mijlpaal, om daarna weer vol energie nieuwe uitdagingen op te pakken. Wordt vervolgd over twee jaar.