Training als evenement

‘De cursisten zien de training als een sociaal evenement’

10 september 2020

Maatwerk is bij STE Languages een gegeven. Trainers peilen voortdurend wat er onder cursisten leeft en spelen daarop in tijdens de training. Maar als het bestaande aanbod te weinig voldoet, dan is het tijd voor iets nieuws. Vanuit die gedachte is de training ‘Nederlands op mbo-niveau’ ontstaan. Speciaal ontwikkeld voor een specifieke doelgroep. Een goede aanleiding voor een gesprek met taaltrainer Eelko Stel.

Voor wie is de training ‘Nederlands op mbo-niveau’ ontwikkeld?

‘Het Nederlands is voor onze cursisten dagelijkse realiteit. Ze hebben al een zekere basis, maar vaak is dat een soort van ‘overlevings-Nederlands’. Logisch, want je bouwt zinnen op zoals je gewend bent in je eigen taal. En hoe langer je dat doet, hoe hardnekkiger om af te leren. Met de training ‘Nederlands op mbo-niveau’ leggen we een goede basis. Cursisten krijgen meer taalbegrip en leren hun woordenschat op de juiste manier te gebruiken.’

Hoe is de training opgebouwd?

‘De training is praktijkgericht en sluit goed aan bij een baan of studie op mbo-niveau. Ik heb altijd interesse voor de context waarbinnen mensen de taal gebruiken. Daarom wil ik weten wat ze doen, wat voor gesprekken ze voeren en waar ze tegenaan lopen. Met die input gaan we aan de slag. De lesstof levert dus direct toepasbare inzichten op. Het accent ligt op correct leren spreken, maar ook schrijven en lezen komen aan bod.’

Cursisten melden zich aan via de werkgever. Waarom kiezen werkgevers ervoor om op deze manier in hun mensen te investeren?

‘Cursisten vergroten hun woordenschat en verbeteren hun grammatica en zinsopbouw. Ook lees- en schrijfvaardigheid worden getraind. Cursisten leren bijvoorbeeld hoe ze een formulier correct kunnen invullen. Kortom: cursisten worden taalvaardiger en dat betaalt zich terug op de werkvloer. Vanwege de focus op de dagelijkse praktijk zie je bovendien snel resultaat.’

In welk opzicht?

‘De cursisten zijn informeel en vertellen vaak direct iets over zichzelf. Vanaf het eerste moment is het gezellig. Dat komt ook door de benadering van de cursisten: het is minder zakelijk, ze zien het als een sociaal evenement. Ze vinden het leuk om contact te maken en de ervaringen van anderen te horen. Die focus op interactie vind ik als docent heel leuk en uiteindelijk heb je dat ook nodig om te oefenen.’

Deze training staat te boek als goede voorbereiding op het Inburgeringsexamen. Kun je dat uitleggen?

‘Het inburgeringsexamen draait om interactie. Een keer een werkwoord op de verkeerde plaats zetten of verkeerd vervoegen is niet zo erg. Het gaat er vooral om dat je andere mensen begrijpt en adequaat kunt reageren. Precies dat leer je tijdens deze training. Het is dus inderdaad een goede voorbereiding op het Inburgeringsexamen, en voor wie meer wil ook het Staatsexamen NT2 I.’

Reacties cursisten ‘Nederlands op mbo-niveau’

‘The benefit for me to do this is my integration in Nederland. I have a son who studies here and speaks Dutch. So it’s important for me to learn the language to have a better communication with my son.’

‘Voor de training had ik al een klein beetje Nederlands geleerd. Mijn doel is om goed Nederlands te kunnen praten in iedere situatie.’

‘The course is great! I learned how to talk Dutch and how to build up the sentences correctly. I also learned the pronunciation better. I’m using Dutch now at work and in the shop.’