Grote banner website (20)

Nieuw product: Cross Cultural Management

6 oktober 2022

STE Languages heeft in samenwerking met Business School Notenboom de training Cross Cultural Management ontwikkeld.  Deze training speelt in op het meest onderscheidende aspect in organisaties: cultuur. Deze training laat je ontdekken wat de cultuur is van jouw organisatie en geeft inzicht in de stappen die je moet zetten om succesvol de cultuur binnen je organisatie te herkennen, te doorgronden en te beïnvloeden.

De trainingen worden bij STE Languages gegeven en de lessen zijn face-to-face of online. De training is een interactieve vaardigheids- en kennisinhoudelijke training met diverse didactischte werkvoren zoals rollenspelen, presentaties, discussies en toetsen.