Taalboost Spaans - Spreken en Grammatica

Een toonaangevend taalinstituut word je niet zomaar. Daar is ervaring voor nodig. STE Languages geeft al meer dan 25 jaar onderwijs in taal door middel van trainingen, cursussen, e-learning en workshops. Door deze jarenlange ervaring kun je vertrouwen op onze expertise. Bij STE Languages werken wij bij voorkeur met trajecten van 30 uur en daar hebben wij onze niveau-indeling op aangepast.

 

Maatwerk voor iedere taalkwestie, dat is STE Languages ten voeten uit.

 

De Taalboost Spaans betreft een algemene spreekvaardigheidstraining, waarin naast spreken en luisteren ook grammatica aan bod komt. Het doel van de training is om met meer gemak en vertrouwen de taal te leren spreken. Het gaat hierbij om algemeen Spaans. Tijdens deze taaltraining leer je vrijer en correcter te spreken. Je ontvangt een hand-out met spreekvaardigheidsoefeningen, vocabulaire lijsten en grammaticaoverzichten.

De trainingen (Nederlands, Engels en Duits) worden bij STE Languages gegeven. STE Languages beschikt op de locatie in Eindhoven over 16 goed ingerichte leslokalen. Lessen zijn face to face of online. Bij onvoorziene omstandigheden kan bij een face to face les worden uitgeweken naar de Online Classroom. Boeken en cursusmaterialen worden voor de eerste les verstrekt. De cursist moet rekening houden met 1-2 uur huiswerk per les. Om het startniveau en de persoonlijke leerdoelen van de cursisten te bepalen, start iedere taaltraining bij STE Languages met een individuele intake. Het betreft hier een groepstraining.
Het betreft een algemene taalvaardigheidstraining van 12 uur verdeeld over 6 lessen van 2 uur, waarin alle vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) aan bod komen.

Voor iedere training geldt: aanwezigheid en motivatie zijn belangrijke factoren om de gewenste doelen te realiseren. Halverwege iedere taaltraining vindt er een evaluatie plaats. Zo kunnen we tijdig schakelen mocht dit nodig zijn. Eventuele aanpassingen ten behoeve van het trainingstraject worden dan doorgevoerd.
De kosten voor de taaltraining Taalboost Spaans zijn €540,- Dit is inclusief het intakegesprek. De kosten voor het cursusmateriaal zijn niet inbegrepen.

Particulieren zijn vrijgesteld van BTW.
Aan het eind van de taaltraining ontvangt u een bewijs van deelname.
In overleg

Taalboost Spaans - Spreken en Grammatica

STE Languages, Eindhoven