Duits in tijden van corona groot

Duits leren in tijden van Corona?

9 juni 2021

Vóór de uitbraak van corona was Duitsland voor Nederland de belangrijkste handelspartner in Europa en was Nederland voor Duitsland de op een na grootste handelspartner. Daarom hebben veel Nederlanders de afgelopen jaren bij ons Duits geleerd.

Corona heeft hier niet veel aan veranderd. Het handelsvolume tussen Duitsland en Nederland daalde in 2020 van 49 miljard naar 46,5 miljard maar is na de eerste versoepelingen van de coronamaatregels weer snel gestegen. In het eerste kwartaal van 2021 heeft de bilaterale handel tussen Duitsland en Nederland weer bijna het niveau van 2019 bereikt (DNHK-nieuws van 7-5-2021) Dit toont volgens de directeur van de DNHK aan dat onze twee landen de onderlinge handel enorm waarderen.

De belangstelling van Duitse ondernemingen in de handel met het buurland was ook te zien aan de grote opkomst bij de NiederlandeTag in april 2021, waarvoor zich bijna 300 deelnemers aangemeld hadden. Centraal stond met name de Nederlandse smart– en agrofoodtechnologie (https://niederlandetag.de).

Aan Nederlandse kant vond op 17 mei de World Trade Day plaats voor ondernemers die naar het buitenland willen uitbreiden. Ook hier stond de handel met Duitsland in het middelpunt. Experts die al succesvol zaken met Duitsland doen deelden hier hun ervaring. Zij wezen niet alleen op de noodzaak een geschikte handelspartner te vinden en het netwerk uit te breiden maar ook op de noodzaak de Duitse taal te spreken bij handelscontacten. Duitsers voelen zich meer op hun gemak als ze in hun eigen taal kunnen communiceren waardoor er sneller een goede relatie kan worden opgebouwd. 

Ook de kennis van wederzijdse cultuurverschillen speelt hierbij een grote rol. Zo was het voor de deelnemers van de World Trade Day een centrale vraag hoe snel zij kunnen overgaan van het formele “Sie” naar het informele “du”. In hun ogen is het tutoyeren een belangrijk stap om een vertrouwensrelatie met hun Duitse partners op te bouwen. Duitsers vinden dit niet zo nodig. Het formele “Sie” is voor hen een teken van een respectvolle en professionele omgang.

Het blijft dus de moeite waard om verder te investeren in de verbetering van de taalkundige en culturele kennis, want op zich vullen de verschillende kwaliteiten van ondernemers uit beide landen elkaar uitstekend aan. Dat was ook de conclusie van de NiederlandeTag: “Waar Duitsers goed georganiseerd zijn en onderdelen van een waardeketen perfect beheersen, zijn Nederlanders creatief en overzien zij meestal direct de hele keten van een productieproces . Vandaar dat samenwerkingsverbanden tussen Duitse en Nederlandse ondernemingen zo succesvol zijn ….( DNHK nieuws 22-4-2021).

Aantrekkelijk is dus de DuitslandDag die de DNHK in 2022 voor Nederlandse ondernemers zal organiseren.