Nederlands

Taaltraining Nederlands

Als je nieuw bent in Nederland, wil je graag welkom zijn en geaccepteerd worden. Kennis van de Nederlandse taal helpt daarbij. Ook al kom je in Nederland heel ver met Engels, Nederlands spreken is nodig om je echt thuis te voelen en om echt opgenomen te worden in de Nederlandse samenleving. Mensen waarderen het en hebben respect voor je als je hun taal spreekt. Als je definitief (met je gezin) wilt gaan vestigen in Nederland, dan is inburgering – en dus kennis van de Nederlandse taal – noodzakelijk met het oog op een verblijfsvergunning of een paspoort.

Maar er zitten natuurlijk ook andere voordelen aan een taaltraining Nederlands. Zo helpt een taaltraining Nederlands bij het leggen van sociale contacten en het sluiten van vriendschappen. Daarnaast vergroot kennis van de Nederlandse taal je carrièreperspectieven. Elkaar goed begrijpen stimuleert de teamgeest en verbondenheid op de werkvloer. Ook is een goede taalbeheersing belangrijk om miscommunicatie en fouten te voorkomen en dat komt de productiviteit en effectiviteit ten goede. Een investering in de Nederlandse taal loont!

Bij STE Languages is het op meerdere manieren mogelijk om Nederlands te leren; van een reguliere groepstraining tot een op maat gemaakte individuele training. Zo kunnen wij iedereen helpen met het leren van de Nederlandse taal. Bekijk hier welke training of Open Inschrijving voor jou het meest geschikt is of bekijk ons uitgebreide document waar onze trainingen worden uitgelegd.

Wat kun je verwachten van onze trainingen?

  • Scherp geprijsde tarieven, klik hier voor een overzicht
  • Praktische oefeningen in spreek-, luister-, schrijf of leesvaardigheid
  • Heldere en professionele begeleiding door een zeer ervaren taaltrainer
  • Maatwerk: gesprekken over onderwerpen die je interesseren en oefeningen op je eigen taalniveau
  • Met meer gemak en zekerheid leren spreken, zowel zakelijk als privé
  • Face to face lessen of via ons geavanceerde Online Classroom voor leren op afstand
Direct aan de slag?
  • Voor expats en arbeidsmigranten belangrijk om je thuis te voelen

  • Voor inburgering een noodzakelijke stap

  • Stapsgewijs toewerken naar een hoger niveau Nederlands

Direct aan de slag

Heb je nog vragen?

Graag eens kennis met ons maken?