Grote banner website (19)

Syncreon investeert in taaltrainingen Nederlands voor haar buitenlandse medewerkers

28 september 2022

Syncreon is een internationale logistieke organisatie met wereldwijd meer dan 15.000 medewerkers op meer dan 100 locaties. Ook in Nederland heeft syncreon meerdere warehouses. Voor de vestiging in Amsterdam gaat het bedrijf voor alle medewerkers die geen Nederlands spreken een taaltraining Nederlands verzorgen.  De lessen worden gegeven door STE Languages.

Het doel van de taaltraining is het ontwikkelen van de taalvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen tot het taalniveau B1. Het taalniveau B1 biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een mbo-opleiding. De taaltrainingen hebben een praktisch karakter, er wordt zo goed mogelijk ingespeeld op de werksituatie. Het goed beheersen van de Nederlandse taal leidt tot een betere communicatie, een effectievere samenwerking en tot een prettiger werkklimaat.

Sander van Egmond, site director syncreon Amsterdam: “Bij syncreon Amsterdam werken mensen van ongeveer 60 verschillende nationaliteiten waarbij het spreken van Engels de gezamenlijke deler is. Door het voorzien in lessen Nederlands willen wij deze mensen en culturen verder verbinden en mensen stimuleren in hun ontwikkeling. Hierdoor worden bijvoorbeeld functies voor mensen beschikbaar, waarin het kunnen spreken en lezen van Nederlands vereist is.” 

Volg ons op LinkedIn